עבודות הגידור בפרויקט הסולארי הקרקעי הגדול במדינה .

מערכות גידור

עבודות הגידור בפרויקט הסולארי הקרקעי הגדול במדינה .

טראלייט בחרה בחברת סקופטק לביצוע עבודות הגידור בפרויקט הסולארי הקרקעי הגדול במדינה .
את הפרוייקט ביצענו בקצב מסחרר, וקיצרנו את לוחות הזמנים כמעט בחצי.

Scroll to Top
סקופטק